Przejdź do treści

Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej

Ubezpieczenia zapewnia gwarancje pełnej opieki medycznej i finansowej w czasie podróży i pobytu za granicą.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • koszty leczenia, assistanace
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • bagaż
  • odpowiedzialność cywilna
  • rezygnacja z wyjazdu
  • odwołanie biletów lotniczych

Ubezpieczenie podróżne dostępne jest w kilku wariantach, zakres ochrony ubezpieczenia można dopasować indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. Całodobowo, dzięki Centrum Pomocy Assistance, w każdej sytuacji można liczyć na szybką i niezawodną pomoc . W zakres ochrony mogą być również włączone ryzyka związane z:

  • amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu
  • wykonywaniem pracy
  • uprawianiem sportów ekstremalnych

Ubezpieczenie kosztów leczenia mogą także wykupić cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.