Przejdź do treści
Ubezpieczenie mienia agecja profit

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie majątku to cenny spokój Twojej firmy. Prowadzisz firmę, chroń jej majątek oraz zabezpiecz ciągłość działania, wybierając ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Najczęściej ubezpieczeniem chronimy:

 • budynki, budowle, lokale,
 • urządzenia, wyposażenie, maszyny
 • środki obrotowe,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osób trzecich,
 • rzeczy prywatne pracowników,
 • gotówkę,
 • szyby,
 • sprzęt elektroniczny,

Zgłoszone do ubezpieczenia mienie możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

 • ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzieży, rabunku, dewastacji
 • zbicia lub uszkodzenia przedmiotów szklanych
 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk All RISK
Ubezpieczenia dla firmW zależności od rodzaju działalności firmy można włączyć ubezpieczenia od ryzyk:

 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 • ubezpieczenie szkód budowlano-montażowych
 • ubezpieczenia techniczne
 • finansowe
 • floty samochodowe

Do każdego ubezpieczenia jest możliwość włączenia dodatkowych klauzul, które rozszerzą zakres ochrony aby jak najlepiej zabezpieczyć majątek firmy.