Przejdź do treści

Ubezoieczenia zdrowotne 2

Ubezpieczenia na życie

Nigdy nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystko co niesie przyszłość. Nie przed wszystkim możemy uchronić osoby dla nas najważniejsze . Tylko od nas zależy jak zabezpieczymy przyszłość swoją i swojej rodziny na wypadek ciężkiej choroby lub śmierci. Ubezpieczenia na życie to ważny element planu finansowego. Polisa ubezpieczeniowa może zapewnić ochronę każdego z nas jak i naszej rodziny na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby. Produkty ubezpieczeniowe zostały tak skonstruowane, aby dokładnie dopasować je do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Ubezpieczenia życiowe mogą zabezpieczyć nas na wypadek:

  • naszej śmierci
  • niezdolności do pracy na skutek bardzo ciężkiej choroby
  • trwałego kalectwa
  • nieszczęśliwego wypadku
  • poważnego zachorowania
  • leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

oraz świadczeń związanych z ochroną najbliższej rodziny.

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkową ochronę w zależności od potrzeb indywidualnych klienta.

Ubezoieczenia zdrowotne 1


Polisy ubezpieczeniowe zapewniają nie tylko ochronę życia, lecz również pozwalają na gromadzenie oszczędności na przyszłość. Inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są gwarancją rzetelnego pomnażania majątku. Przenoszenie środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie jest obciążone tzw. podatkiem Belki, a świadczenia z polis ubezpieczeniowych są wolne od zajęć komorniczych i podatku od spadku i darowizn. Większość z nas, aby zapewnić sobie finansową niezależność, musi oszczędzać. Nawet jeżeli nie rozporządzasz dużym dochodem, odkładanie co miesiąc, przez dłuższy czas, relatywnie niskiej kwoty nie uszczupli zbytnio Twojego budżetu. Oszczędzaj systematycznie, by skorzystać z pomnożonych środków po latach.

Indywidualne konto emerytalne (IKE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to wygodny i prosty program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, pozwalający na zgromadzenie przez lata dodatkowej sumy pieniędzy z myślą o emeryturze lub realizacji marzeń w przyszłości.
IKE dzięki możliwości zwolnienia zysków z oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) oraz dużej elastyczności wpłat umożliwia efektywne inwestowanie pieniędzy w długim czasie. To rozwiązanie szczególnie godne polecenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz wykonującym wolne zawody.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

  • to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, oferujący przywileje podatkowe i pozwalający na uzbieranie przez lata dodatkowej sumy pieniędzy
  • ulga podatkowa w PIT każdego roku, co roku możesz odliczyć od podatku środki zainwestowane w IKZE (do określonego limitu)
  • bez podatku od zysków kapitałowych, zachowujesz całość wypracowanych zysków niezależnie od tego, kiedy wpłacasz pieniądze, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych przy zmianie funduszy
  • czas oszczędzania oraz moment przystąpienia do programu dowolny, ważne aby wnoszone wpłaty były przez co najmniej 5 dowolnych lat