Przejdź do treści
Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm

Ubezpieczenie KOMUNIKACYJNE

Bez względu jaki biznes prowadzisz, jakie świadczenia lub usługi, poruszasz się różnymi pojazdami, wykorzystywanymi do swojej działalności, które należy ubezpieczyć.

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na:

  • obowiązkowe – do których zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • dobrowolne – do nich należą ubezpieczenia:
    – autocasco (AC)
    – następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
    – asisstance (ASS)

Ubezpieczając pojazd jesteśmy chronieni przed konsekwencjami kradzieży oraz niszczenia pojazdu. Wykupując pełny zakres ubezpieczenia, ochronie podlega życie i uszczerbek na zdrowiu, kierowcy i pasażerów. Mamy także wsparcie kierowcy w różnego rodzaju zdarzeniach. Może to być pomoc serwisowa, np. holowanie, wymiana opon, dostarczenie paliwa itp. oraz pomoc medyczną.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm jest ubezpieczenie wszystkich pojazdów jako FLOTY SAMOCHODOWEJ co daje możliwość objęcia wszystkich samochodów jedną umową zapewniając jednakową stawkę na wszystkie pojazdy.