Przejdź do treści
ubezpieczenie zdrowia

Ubezpieczenia od utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby

Ubezpieczenie przygotowane i dostosowane do Polskich warunków przez wiodący syndykat Lloyd’s. Skierowane głównie do osób samo zatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą, takich jak m.in.: przedsiębiorcy, lekarze, dentyści, adwokaci, radcy prawni, notariusze, artyści. Z tego typu ubezpieczenia mogą także skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Mamy możliwość ubezpieczenia się w trzech wariantach

  1. śmierć na skutek NW, z możliwością rozszerzenia o inwalidztwo
  2. trwała niezdolność do pracy, na skutek NW lub/i choroby
  3. okresowa niezdolność do pracy, na skutek NW lub/i choroby

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym produktem do kontaktu z naszą multiagencją.