Przejdź do treści
Ubezpieczenia majątkowe 1

Ubezpieczenia majątkowe

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem naszego życia. Jest to miejsce, w którym odpoczywamy po pracy i gdzie znajdują się cenne dla nas rzeczy. Niespodziewane zdarzenie może spowodować w jednej chwili stratę tego dobytku. Dlatego też warto posiadać ubezpieczenie mieszkania, które złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń.

Ubezpieczenie domów i lokali mieszkalnych
Przedmiotem ubezpieczenia określone w umowie mogą być:

  • domy mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury (np. altany, ogrodzenie)
  • lokale mieszkalne, rozumiane jako część budynku wielorodzinnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( np. piwnica, garaż )
  • mienie ruchome w domu lub lokalu mieszkalnym (np. sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny i sportowy, biżuteria, rzeczy osobiste, meble, dywany itp.)
  • domy letniskowe
Ubezpieczenia majątkowe 2


Domy jednorodzinne, lokale wraz ze stałymi elementami, mienie ruchome objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, zalania, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, powodzi, lawiny, spływu wód po zboczach, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzew, uderzenia pojazdu.
Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu mieszkalnego mogą być objęte ochroną ubezpieczenia od szkód powstałych wskutek : kradzieży, rozboju, wandalizmu.

Możemy także ubezpieczyć nasz majątek od wszystkich ryzyk All Risk (nie wyłączonych w OWU ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczonego, powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie domu w budowie
Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych(budowa, rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa nieruchomości). Zakres ochrony ubezpieczenia może być rozszerzany w zależności od stanu prac budowlanych np. od kradzieży stałych elementów czy materiałów budowlanych.

Ubezpieczenie OC

Przy ubezpieczeniu domu lub lokalu mieszkalnego jest możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i posiadanego mienia.
Ubezpieczenie to zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym wyrządziliśmy szkodę. Ty, Twoje dziecko lub osoby przez Ciebie zatrudnione np. opiekunka do dziecka, możecie nieumyślnie wyrządzić szkodę osobom trzecim i odpowiadać za to finansowo. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni Cię od finansowych konsekwencji takich zdarzeń. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można dopasować w zależności od potrzeb i zakres ochrony rozszerzyć włączając dodatkowe klauzule.

Ubezpieczenie Assistance

Tego typu ubezpieczenie pomoże w uzyskaniu szybkiej i doraźnej pomocy specjalistów takich jak elektryk, hydraulik, ślusarz itp. , pomoc medyczną lub usługę concierge.


Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Gwarantuje zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne itp.