Przejdź do treści
Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo korzystną formą zabezpieczeń, stosowaną w obrocie gospodarczym, które zastępują stosowane zabezpieczenia polegające na wpłacie gotówki.

Najczęściej Klienci korzystają z:

  • gwarancji zapłaty wadium
  • gwarancji należytego wykonania kontraktu
  • gwarancji usunięcia wad i usterek

Stosowanie gwarancji ubezpieczeniowych jest szczególnie przydatne dla firm dynamicznie rozwijających się oraz zwiększających swoje moce przerobowe. W ramach udzielonej gwarancji Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający – dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne w utrzymaniu płynności finansowej firmy.