Przejdź do treści
Ochrona pracowników 2

Ochrona pracowników

Firma to przede wszystkim ludzie. Twoi pracownicy. Zapewnij im finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków czy problemów ze zdrowiem.

Zapewniając kadrze ochronę mamy pewność, że rodzina zatrudnionego u nas pracownika nie zostanie bez środków do życia, w razie jego śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia grupowe spełniają funkcję motywacyjną – są elementem pakietu socjalnego dla zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Jedną z form takiego zabezpieczenia są grupowe ubezpieczenia na życie. Elastyczność i wielowartościowość zakresu umowy ubezpieczenia dopasowana jest do realnych potrzeb ubezpieczeniowych pracowników firmy. Przykładowe rodzaje zdarzeń ubezpieczeniowych występujących w ubezpieczeniach grupowych


Ochrona pracowników 1


Ubezpieczony

 • zgon ubezpieczonego
 • zgon ubezpieczonego w wyniku NNW
 • zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW za 1% uszczerbku
 • poważne zachorowanie
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu z wyniku NNW
 • pobyt w szpitalu z przyczyn innych niż NNW
 • operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

Współmałżonka ubezpieczonego

 • zgon współmałżonka Ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NNW
 • pobyt w szpitalu


Dziecko ubezpieczonego

 • urodzenie dziecka Ubezpieczonego
 • urodzenie martwego dziecka Ubezpieczonego
 • zgon dziecka Ubezpieczonego
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NNW
 • ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
 • osierocenie dziecka Ubezpieczonego

Rodzice i teściowie ubezpieczonego
– zgon rodziców lub teściów Ubezpieczonego

W PRZYPADKU ZAPEWNIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIEM GRUPOWYM NA ŻYCIE, PRACODAWCA ZWOLNIONY JEST Z WYPŁATY ODPRAWY POŚMIERTNEJ.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Motywowanie pracowników świadczeniami poza finansowymi jest coraz bardziej popularne również z konieczności pozyskania najlepszych fachowców i wartościowych pracowników. Jednym z najbardziej atrakcyjnych i efektywnych elementów wynagradzania pozapłacowego jest opieka medyczna. Pracodawca wykupując ubezpieczenie zdrowotne dostarcza pracownikom odczuwalne korzyści zapewniając im właściwą i skuteczną opiekę medyczną. Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy.

W zakres usług medycznych wchodzi:

 • medycyna pracy
 • porady i leczenie wszystkich lekarzy specjalistów
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne
 • koszty leczenia poza granicami kraju
 • świadczenia operacyjne
 • chirurgia jednego dnia
 • pobyt w szpitalu

W ramach programów przygotowanych przez Towarzystwa jest możliwość korzystania z szerokiej sieci wyspecjalizowanych placówek medycznych oraz z dowolnej innej placówki w Polsce na zasadach refundacji.

Zakres i koszt ubezpieczeń zdrowotnych można dopasować do potrzeb każdego Klienta.