Ochrona ubezpieczenia obejmuje:
  • budynki, budowle, lokale,
  • urządzenia, wyposażenie, maszyny
  • środki obrotowe,
  • nakłady adaptacyjne,
  • mienie osób trzecich,
  • rzeczy prywatne pracowników,
  • gotówkę,
  • szyby,

Zgłoszone do ubezpieczenia mienie możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:
– ognia i innych zdarzeń losowych
– kradzieży, rabunku, dewastacji
– zbicia lub uszkodzenia przedmiotów szklanych
– sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Każde ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka związane z powyższymi ubezpieczeniami.

W zależności od rodzaju działalności firmy można włączyć ubezpieczenia od ryzyk:
– ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
– ubezpieczenie szkód budowlano-montażowych
– ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (ALL RISC)
– ubezpieczenia techniczne
– finansowe
– floty samochodowe


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress