Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie można rozszerzyć w zależności od potrzeb Klienta o:
– zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
– zwrot kosztów leczenia,
– zwrot kosztów operacji plastycznych,
– zwrot kosztów rehabilitacji,
– zwrot kosztów pobytu w szpitalu.
Ubezpieczeniem mogą być również objęte wypadki spowodowane przez zawała serca lub wylew krwi do mózgu.
Ochrona ubezpieczenia działa 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, w życiu prywatnym oraz w czasie wykonywania pracy.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress